Perioadele de prohibiție la scrumbie

Perioadele de prohibiție la scrumbie variază de la un sector al Dunării la altul, astfel:

  • de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, în perioada 25 martie – 3 aprilie (10 zile).
  • de la Ceatal Chilia, Mm 43 până la Vadul Oii, km 238, în perioada 31 martie – 14 aprilie (15 zile).
  • de la Vadul Oii, km 238, până la Chiciu, km 374,5, în perioada 12 aprilie – 26 aprilie (15 zile).
  • de la Chiciu, km 374,5, până la Baraj Porțile de Fier II, inclusiv brațul Gogoșu, km 874,8, în perioada 22 aprilie – 6 mai (15 zile).
  • pescuitul scrumbiei este interzis în tot cursul anului în fața gurilor de vărsare a Dunării în mare pe o adâncime de 5km în largul mării și pe un coridor lat de 2km socotit câte 1km de o parte și de alta a axului brațelor Sfântu Gheorghe și Sulina, în fața brațului Chilia, lățimea coridorului interzis este de 1km spre sud de axul brațului, iar spre nord până la limita apelor teritoriale române.
  • în perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării se admite pescuitul în scop familial al scrumbiei folosind maximum 2 setci în perioada 14 aprilie – 23 aprilie, în zonele aprobate.

Mențiune: intervalele specificate pentru prohibiția la scrumbie se pot modifica ulterior în funcție de condițiile hidrologice.

Este interzis pe tot cursul anului pescuitul următoarelor specii de pești:pietrarul, fusarul, ghiborțul de râu, cernușca, șalăul vărgat, aspretele, pecarina, guvidul de Razelm, zglăvoaca răsăriteană, lostrița, mihalțul, caracuda, coregonul, lipanul, păstravul de mare și sturionii.

Scroll to Top