Specii şi perioade de prohibiţie

Art. 6. -(1) Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv şi familial al speciilor de peşti şi al altor vieţuitoare acvatice vii, după cum urmează:

a) ştiuca, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 20 martie, fără a aduce atingere prevederilor art. 1;

b) şalăul şi bibanul, în perioada 20 martie – 7 iunie inclusiv;

c) pietrarul (Zingel zingel), fusarul (Zingel strebel), ghiborţul de râu (Gymnocephalus baloni), cernuşca (Petroleuciscus borysthenicus/Leucisus borysthenicus), şalăul vărgat (Sander volgense), aspretele (Romanichtyis valsanicola), pecarina (Pecarina demidoffi), guvidul (Neogobius syrman), zglăvoaca răsăriteană (Cottus poecilopus), lostriţa (Hucho hucho), mihalţul (Lota lota) şi caracuda (Carassius carassius), precum şi alte vieţuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, tot timpul anului;

d) coregonul şi lipanul, tot timpul anului;

e) păstrăvul de mare, tot timpul anului;

f) păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu şi păstrăvul fântânel, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 31 martie inclusiv şi 1 octombrie-31 decembrie;

g) sturionii, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific;

h) racul de râu (Astacus astacus), de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 15 iunie inclusiv şi în perioada 15 octombrie – 31 decembrie inclusiv;

i) capturarea lipitorilor medicinale (Hirudo verbana), pe o durată de 62 de zile, în perioada 15 iunie – 16 august inclusiv;

j) racul (Astacus leptodactylus), pentru femele, în perioada 1 ianuarie – 9 aprilie, inclusiv şi 1-30 septembrie şi 1 noiembrie – 10 decembrie inclusiv, iar pentru masculi, în perioada 1- 30 septembrie şi 1 noiembrie – 10 decembrie inclusiv, pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”;

k) linul (Tinca tinca), în perioada 7 iunie – 6 iulie inclusiv, pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”.

(2) În apele Mării Negre se interzic:

a) reţinerea, deţinerea şi comercializarea rechinului în perioada 15 martie – 15 aprilie inclusiv şi în perioada 15 octombrie – 30 noiembrie inclusiv;

b) reţinerea la bord a femelelor de rechin gestante, pe toată perioada anului;

c) pescuitul sturionilor, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific;

d) pescuitul gobiidelor, pe o durată de 31 de zile, în perioada 15 aprilie-15 mai inclusiv;

e) pescuitul delfinilor, tot timpul anului, cu obligativitatea raportării capturilor accidentale de delfini inclusiv din zona economică exclusivă (ZEE).

(3) Perioada de prohibiţie a calcanului este 15 aprilie – 15 iunie inclusiv.

(4) Pentru pescuitul calcanului se folosesc unelte (setci) cu dimensiunea ochiului de plasă egală sau mai mare de 400 mm (2a ≥ 400 mm), iar dimensiunea minimă a exemplarelor care vor fi reţinute pe timpul pescuitului va fi de cel puţin 45 cm (lungime totală).

(5) Pentru specia calcan, numărul maxim de zile de pescuit este de 180 de zile pe an.

(6) Fără a aduce atingere prevederilor art. 1 alin. (1), speciile marine de peşti, altele decât cele prevăzute la alin. (2) şi (3), sunt permise la pescuit, cu folosirea uneltelor specifice autorizate.

(7) Capturarea rapanei (Rapana venosa) este permisă tot timpul anului. Utilizarea „beam-traulului” în perioada de prohibiţie a speciilor demersale se face doar în zonele desemnate de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, la propunerea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” – INCDM Constanţa, cu obligativitatea notificării de către operatorul economic a Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură la fiecare ieşire/intrare din/în port a ambarcaţiunilor.

(8) Pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, in afara perioadelor de prohibitie, pescuitul recreativ/sportiv al speciilor ştiucă, şalău, somn şi crap este permis numai cu eliberarea imediată a tuturor capturilor din aceste specii (catch & release), cu reţinerea unui singur exemplar/zi, dar nu mai mare de 3 kg, dintr-o singură specie.

(9) În mod special, în râul Someşul Cald, de la limita zonei de protecţie integrală a Parcului Natural Apuseni până la confluenţa cu lacul Beliş, pe teritoriul zonelor de pescuit recreativ râul Târgului Superior (afluenţii care confluează în lacul Râuşor), respectiv Cuca, Bătrâna, Râuşorul, râul Târgului amonte de lacul Râuşor, râul Doamnei Superior de la izvoare – baraj Baciu, lacul Urlea din judeţul Braşov, pârâul Geoagiu de la izvoare până la confluenţa cu râul Mureş, Bistriţa Aurie de la pod Rotunda 47°33’36.4”N 25°02’37.1”E până la confluenţa cu pârâul Ţibău 47°34’30.7”N 25°04’36.1”E şi de la pod Gândacu 47°33’01.7”N 25°09’36.1”E până la pod rutier Botoş 47°31’21.8”N 25°12’28.6”E, pârâul Ţibău de la izvoare până la confluenţa cu Bistriţa Aurie, râul Sadu Inferior – amonte lac Ciupariu 45°38’37.1”N 24°05’50.2”E până la confluenţa cu Valea Pinului 45°36’47.8”N 24°01’22.0”E, Bistra Ardealului de la canton silvic Bucova până la confluenţa cu râul Rusca din localitatea Voislova, râul Bistra Ardealului Mijlociu, râul Pogăniş (35 km), de la Cadar Duboz până la Ulciuc, judeţul Timiş, râul Someşul Mare Inferior, limite podul Cârţivav coordonate GPS – 47°26’22”N 24°53’27”E, până la Podul Anieşului coordonate GPS 47°24’46”N 24°46’09”E, Valea Iadului de la izvoare până la baraj Leşu şi de la Pod 46°51’17.5”N 22°40’01.9”E – Baraj Munteni, în afara perioadelor de prohibiţie, pescuitul recreativ/sportiv al tuturor speciilor de peşti este permis numai cu eliberarea tuturor capturilor (catch & release).

(10) În mod special, pe teritoriul zonelor de pescuit recreativ Dâmboviţa Superioară (Schit Dragoslavele – Baraj Pecineagu), lac Pecineagu, pârâul Cârlibaba, de la izvoare până la confluenţa cu râul Bistriţa Aurie 47°34’15.1”N 25°07’40.6”E, râul Bistriţa Aurie de la confluenţa cu pârâul Ţibău 47°34’30.7”N 25°04’36.1”E până la pod Gândacu 47°33’01.7”N 25°09’36.1”E şi de la pod rutier Botoş 47°31’21.8”N 25°12’28.6”E până la confluenţa cu pârâul Puciosu 47°26’30.0”N 25°18’15.9”E, pe Valea Iadului între Baraj Leşu – pod 46°51’17.5”N 22°40’01.9”E şi baraj Munteni – confluenţă cu Crişul Repede, Sebeşul de Sus – aval Sebeşul de Sus (Valea Moaşei) de la 45°36’50.4”N 24°24’11.3”E – confluenţa cu râul Olt, Sebeşul de Jos – Izvoare confluenţa cu Sebeşul de Sus, următoarele zone de la izvoare până la confluenţa cu râul Olt, respectiv Valea Strâmbii, Valea Rindibobului, Valea Lotrioarei şi râul Vadului, pârâul Tălmăcel de la izvoare la confluenţa cu râul Cibin, râul Mare şi râul Mic Cibin de la izvoare până la confluenţa cu lacul Gura Râului, râul Valea Stezii de la izvoare până la confluenţa cu râul Cibin, râul Sadu Inferior aval lac Ciupariu – confluenţa cu râul Cibin, râul Măgura Cisnădiei de la izvoare la confluenţa cu râul Cibin şi lacul montan Sadu II (Ciupariu), râul Dobra – Bucunici confluenţa cu râul Sebeş, în afara perioadelor de prohibiţie, pescuitul recreativ/sportiv la păstrăv este permis numai cu reţinerea a maximum trei exemplare pe zi, măsurând peste 25 cm lungime individuală.

(11) În râul Someşul Rece, de la izvoare până la confluenţa cu lacul de acumulare Gilău, în lacurile de acumulare din zona de munte a judeţului Cluj: Floroiu, Beliş-Fântânele, Tarniţa, Someşul Cald, Gilău, în afara perioadelor de prohibiţie, pescuitul recreativ/sportiv este permis fără reţinerea speciei clean până la data de 10 august 2022.

Art. 7. -Prohibiţia pescuitului în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al speciilor rizeafcă şi scrumbie de Dunăre se stabileşte pe sectoare astfel:

a) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durată de 10 zile, în perioada 20 martie – 29 martie 2023 inclusiv;

b) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, până la Vadul Oii, km 238, pe o durată de 15 zile, în perioada 24 martie – 7 aprilie 2023 inclusiv;

c) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Vadul Oii, km 238, până la Chiciu km 374,5 pe o durată de 15 zile, în perioada 2 aprilie – 16 aprilie 2023 inclusiv;

d) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale de la Chiciu km 374,5 până la Baraj Porţile de Fier II, inclusiv braţul Gogoşu km 874,8, pe o durată de 15 zile, în perioada 11 aprilie – 28 aprilie 2023 inclusiv;

e) pescuitul scrumbiei este interzis în tot cursul anului în faţa gurilor de vărsare a Dunării în mare pe o adâncime de 5 kilometri în largul mării şi pe un coridor lat de 2 kilometri socotit câte 1 kilometru de o parte şi de alta a axului braţelor Sfântu Gheorghe şi Sulina, în faţa braţului Chilia, lăţimea coridorului interzis este de 1 kilometru spre sud de axul braţului, iar spre nord până la limita apelor teritoriale române;

f) în sezonul de pescuit la scrumbie capturile accidentale de ciprinide asiatice (sânger, novac, cosaş) se pot reţine în vederea valorificării.

Art. 8. -Prin excepţie de la prevederile art. 7, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în perimetrul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” se admite pescuitul în scop familial al scrumbiei, folosind maximum 2 setci, în perioada 5 aprilie – 14 aprilie 2023 inclusiv, în zonele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 763/2015 pentru aprobarea Planului de Management şi a Regulamentului Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”.

Scroll to Top