Pescuit cu lanseta

Rolul Vital al Fisei de Captura ANPA în 2024: Conservare și Gestionare Durabilă a Resurselor Piscicole

Fisa de captură ANPA reprezintă un instrument esențial în procesul de reglementare și gestionare a pescuitului recreativ, având un impact semnificativ asupra conservării resurselor piscicole în anul 2024. De ce este vitală completarea acestei fise cu precizie și responsabilitate?

1. Transparență și Precizie:

  • Informații Corecte: Fisa de captură solicită pescarilor recreativi să furnizeze informații precise și detaliate despre activitatea lor de pescuit, inclusiv locația, durata, speciile reținute sau eliberate.

  • Transparență: Completarea corectă și detaliată a fiecărei fise de captură asigură transparența în ceea ce privește impactul pescuitului recreativ asupra resurselor piscicole.

2. Situația Cantității de Pește Prins:

  • Analize Corelate: Prin analiza fiselor de captură, ANPA obține o imagine detaliată a cantității de pește prins de către pescarii recreativi în zonele acoperite de permisele ANPA.

  • Situație Reală: Aceste informații, coroborate cu raportările pescarilor comerciali, studii științifice și alți parametri relevanți, reflectă situația reală a fondului piscicol într-o anumită zonă.

3. Stabilirea Limitelor de Captură (TAC):

  • Influența Directă: Datele colectate influențează stabilirea Limitelor de Captură (TAC) pentru anumite stocuri de pește sau pentru toate speciile dintr-o zonă.

  • Reglementare Echitabilă: TAC-ul determină numărul de permise de pescuit recreativ și comercial care vor fi eliberate, contribuind la o reglementare echitabilă a efortului de pescuit.

4. Ordinele Anuale ANPA:

  • Reglementări Specifice: ANPA emite anual ordine privind reglementarea efortului de pescuit și cotele de pescuit.

  • Incluziunea Pescuitului Recreativ: În aceste ordine, pescuitul recreativ este reglementat prin anexe care includ detalii despre captura totală admisibilă (TAC) și efortul de pescuit pentru fluviul Dunărea, râul Prut, Olt, perimetrul Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunari” și Marea Neagră.

Completați fisele de captură ANPA cu atenție și responsabilitate. Această contribuție individuală are un impact colectiv semnificativ în conservarea și gestionarea durabilă a resurselor piscicole, asigurându-ne că pescuitul recreativ rămâne o activitate sustenabilă și echilibrată cu nevoile mediului înconjurător.

Scroll to Top