REGULAMENT PESCUIT SPORTIV PE TIMP DE ZI IN COMPLEXUL VALCROFT

Înainte de instalarea pe locul de pescuit, pescarul va consulta prezentul regulament și va achita taxa corespunzătoare pentru pescuit, numai în cazul în care este de acord cu aceste reguli.

Prezentul regulament trebuie citit în totalitate și reprezintă acordul dumneavoastră că ați luat la cunoștință și vă conformați regulamentului complexului VALCROFT.

Lacul dispune de locuri de pescuit special amenajate, pescuitul fiind permis numai în aceste locuri.

Se impune respectarea orarului stabilit între orele 07:00-19:00
Un pescar poate ocupa circa 8m de mal, undițele fiind montate pe ponton.
Un pescar poate pescui cu cel mult două lansete.
Însoțitorul pescarului (soția sau copilul în vârsta de cel mult 15 ani), au dreptul să pescuiască cu lansetele pescarului numai în dreptul standului pe care-l ocupă pescarul.

Sunt permise doar monturi cu un singur cârlig și cu posiblitatea eliberării plumbului (sau năditorului) în cazul ruperii firului principal (momitor culisant).
Nu sunt admise bărcile de momit.

Este obligatoriu ca pescarul să folosească salteaua de primire și spray-ul dezinfectant la fiecare pește capturat. 

PESCARII SUNT OBLIGAȚI SĂ RESPECTE PEȘTELE!

Peștele rănit grav sau care a fost ținut în juvelnic sau sac de păstrare, nu se mai eliberează și nici nu se schimbă cu un alt pește prins ulterior!
Pescarii pot face grătar numai în zona terasei VALCROFT, în locurile special amenajate.

Este interzis focul în alte zone decât cele indicate de administrația lacului.
Este interzis accesul și intervențiile de orice fel la instalațiile electrice(prize, întrerupătoare, etc),din incinta complexului.

Este interzisă nădirea cu semințe, cereale sau alune în stare uscată.
Cantitatea de nadă, maxim admisă, într-o zi de pescuit (12h) este de 17 litri.
Este interzisă deteriorarea sau distrugerea florei și faunei sau a zonelor din preajma locurilor de pescuit, precum și a dotărilor puse la dispoziția pescarilor sportivi de către administrație.

Este interzis consumul excesiv de alcool în perimetrul locației de pescuit.
Este interzisă punerea peștilor în același sac de păstrare de către 2 (doi) sau mai mulți pescari, precum și cedarea peștilor prinși de către un pescar la alți pescari.
Înainte de plecare, pescarul trebuie să anunțe personalul complexului pentru a controla și cântări peștele din juvelnic.

Este interzisă aducerea autovehiculului la stand și încărcarea bagajelor, fără a anunța în prealabil personalul complexului. În orice situație, pescarul va fi de acord să fie verificat atât în bagaje cât și în autoturismul personal.

Regulamentul se substituie unui act normativ de protecție a muncii. Pescarii și însoțitorii acestora își asumă întreaga răspundere în cazul în care, pe perioada șederii pe teritoriul complexului, sunt implicați într-un accident sau incident de orice natură. Administrația este exonerată de orice răspundere civilă, administrativă și materială pentru orice formă de accident, incident, urmări generate de consumul de alcool, neglijența sau neatenția pescarilor sau însoțitorilor acestora.

Persoana care va fi găsită că încalcă regulamentul complexului, va fi evacuată imediat din complex, fără a i se restitui taxa achitată și se va elibera în apă peștele prins până în acel moment.

Vă rugăm să solicitați și să păstrați bonul fiscal, conform reglementărilor în vigoare, până la părasirea complexului VALCROFT.

Complexul VALCROFT este dotat cu camere de supraveghere, iar imaginile se arhivează putând fi accesate ulterior de către administrație.
Încălcarea oricărei norme prevăzute în regulament conferă dreptul administrației bălții de a nu mai permite accesul pe baltă și drept de pescuit autorului.
Pescarul are obligatia să mânuiască cu grijă peștii prinși, indiferent de greutatea peștelui.

Scăldatul este strict interzis!
Accesul copiilor cu vârsta de până la 15 ani se va face doar cu însoțitor!
Părăsirea locului de pescuit se va face doar prin punctul de acces și numai după efetuarea controlului peștelui reținut.

Pescarii sunt obligați să întrețină curațenia generală a locului de pescuit. Nu se vor arunca resturi menajere pe mal sau în apă, în acest scop vor fi folosite locurile special amenajate.

Accesul pe balta cu animale de companie este strict interzis!
Nu se vor tăia arborii! Pescarii trebuie să lase locul de pescuit curat (fără chiștoace de țigări, coji de semințe, etc).

Practicarea unor tehnici de pescuit, care contravin regulilor pescuitului sportiv, determină pierderea dreptului de a mai pescui și evacuarea imediată a persoanelor din incinta locației de pescuit sportiv ( suma achitată drept taxă nu se restituie).

Pescarii și însoțitorii sunt obligați să se comporte civilizat, iar în tot timpul cât vă aflați pe această proprietate să respectați regulile sociale și normele de conduită morală. Este strict interzis ca, prin acțiunile dumneavoastră, să puneți în pericol viața sau integritatea corporală atât a dumneavoastră cât și a celor din jurul dumneavoastră. Este interzisă ascultarea muzicii pe lac, indiferent de gen, dacă acest lucru deranjează vecinii de pescuit.

Pe toată durata partidei de pescuit, personalul lacului VALCROFT are dreptul să controleze și să cântărească peștele capturat de pescari.

Conducătorii auto își asumă întreaga responsabilitate pentru autovehiculele introduse în incinta complexului. Toate autovehiculele se parchează obligatoriu pe partea dreaptă a drumului pietruit, cât și în parcarea din incinta proprietății.
Din momentul intrării pe teritoriul amenajării piscicole, circulația cu autovehicule se face cu viteză redusă. Se interzice spălarea mașinilor în incinta proprietății VALCROFT! Este interzisă parcarea pe spațiile verzi!

Pentru pescarii ce dețin un permis de pescuit pentru 24h, este permisă instalarea unui cort în dreptul standului de pescuit, atribuit la începutul partidei de pescuit sportiv. Pescarul este obligat să se așeze și să pescuiască numai pe pontonul numerotat și atribuit la începutul partidei de pescuit.

Administrația lacului VALCROFT își rezervă dreptul de a-și selecta clientela în funcție de comportamentul acesteia, orice incident soluționându-se pe cale amiabila de către personalul societății și numai în cazuri deosebite cu intervenția altor organe abilitate de lege.

ATENȚIE!!! Încălcarea legislației în vigoare PRIVIND PESCUITUL și a prezentului regulament se sancționează disciplinar – cu excluderea de la pescuit, material sau penal, după caz.

PE ACEST LAC, PERSOANA CARE VA FI PRINSĂ ÎNCERCÂND SĂ SUSTRAGĂ  PEȘTE SE FACE VINOVATĂ DE FURT, FAPTĂ PENALĂ PEDEPSITĂ DE ART. 208 COD PENAL.

După ce a luat la cunoștință prevederile acestui regulament, pescarul se angajează să respecte toate regulile impuse de organizatori.

Administrația își rezervă dreptul de a refuza accesul la locurile de desfășurare a pescuitului sportiv în cazul în care:

  • numărul de pescari sportivi aflați în perimetru este excedentar;
  • persoanele solicitante au avut anterior abateri de la prezentul regulament;
  • persoanele solicitante nu sunt de acord în totalitate sau în parte cu una din clauzele prezentului regulament de ordine interioară.
  • persoanele solicitante sunt într-o vizibilă stare de ebrietate.

VALCROFT își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament, precum și taxele aferente amenajarii piscicole.

Ne respectăm clienții și dorim să le asigurăm acestora toate condițiile necesare practicării pescuitului sportiv în condiții optime, să se poată relaxa și bucura de capturile prinse într-un cadru peisaj natural deosebit.

De aceea vă rugăm să ne ajutați să păstrăm aceste condiții prin respectarea lacului, a peștilor, a mediului înconjurător precum și a facilităților existente și a personalului care le gestionează.

Fir întins!

Scroll to Top