Pescuit cu peste fals

Prohibiția de Pescuit 2024: Zone de Protecție pentru Resursele Acvatice Vii

Într-un demers hotărât pentru conservarea bogăției naturale a apelor sale, România implementează în 2024 măsuri suplimentare pentru a proteja anumite zone critice ale cursurilor de apă. Aceste zone de protecție, bine delimitate și atent monitorizate, au scopul de a asigura refacerea și menținerea echilibrului în ecosistemele acvatice.

Zona de Protecție 500m Amonte și Aval de Poduri

Cu o atenție deosebită acordată „picioarelor de pod”, axului longitudinal al podurilor care se extind în albia minora a cursurilor de apă, se menține o zonă de protecție de 500 de metri amonte și aval, măsurați pe axul albiei minore. Această măsură are scopul de a proteja habitatul subacvatic sensibil din apropierea podurilor.

Perioade de Prohibiție și Interdicții Specifice

În aceste zone de protecție, se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial pentru orice specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii. Măsura intră în vigoare imediat odată cu publicarea prezentului ordin și este activă până la data de 15 martie și 1 noiembrie – 31 decembrie, fără a afecta perioadele de prohibiție prevăzute în alte ordine.

Zone de Protecție pe Râul Mureș

În diverse locații de-a lungul Râului Mureș, se instituie zone de protecție pentru a asigura refacerea și conservarea populațiilor de pești. În zona municipiului Arad, între cartierele Micalaca și Subcetate, sau în zona localității Cristești, aceste zone au limite bine definite pentru a proteja habitatul acvatic.

Zone de Protecție pe Râul Crișul Repede

În avalul golfului Santion până la localitatea Tarian, precum și în comuna Santandrei, localitatea Santion, se impune o zonă de protecție extinsă. Aceasta cuprinde 500 de metri amonte și aval de priza de apă a stației de sortare a balastierei Aquaserv Santion, având ca scop protejarea zonelor critice din acest curs de apă.

Zone de Protecție pe Râul Olt

Aval de barajul ACH Avrig, până la 200 de metri de la confluența cursului principal al Oltului cu brațul secundar pe ambele maluri, se instituie o zonă de protecție extinsă pentru a proteja aceste puncte critice de intersecție a cursurilor de apă. Această măsură vizează menținerea unui echilibru ecologic în aceste regiuni sensibile.

Prohibiția de pescuit în aceste zone de protecție reflectă angajamentul ferm al României față de conservarea și refacerea ecosistemelor acvatice. Prin delimitarea atentă a zonelor de protecție și impunerea restricțiilor specifice, autoritățile române vizează asigurarea unui viitor durabil și echilibrat pentru resursele acvatice vii din țară. Aceste măsuri contribuie la păstrarea biodiversității și la menținerea echilibrului delicat al ecosistemelor acvatice în România.

Scroll to Top