Pescuit cu peste fals

Obținerea Permisiunii de Pescuit Recreativ ANPA – Ghid 2024

Practicarea pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale din România necesită obținerea permisului de pescuit emis de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură (ANPA). În acest ghid pentru anul 2024, vă prezentăm informații esențiale despre modul de obținere a permisului și regulile asociate, evidențiind responsabilitățile pescarilor și procesele de atribuire.

Ce reprezintă permisul de pescuit recreativ ANPA?

Permisul de pescuit recreativ este un document emis în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 60 din 8 martie 2017, modificat prin ORDINUL nr. 252 din 29 martie 2019, care reglementează accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în scopul practicării pescuitului recreativ. În 2024, ANPA, în calitate de administrator al resurselor acvatice vii, emite permise nominale către pescarii în scop recreativ sau către asociațiile de pescari în scop recreativ, în funcție de contractele încheiate pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ.

Procesul de Obținere a Permisiunii:

  1. Pescarii în Scop Recreativ Direct de la ANPA:

    Pescarii individuali interesati de pescuitul recreativ pe Dunăre cu brațele sale, Marea Neagră și habitatele piscicole naturale necontractate de asociațiile de pescari în scop recreativ pot obține permisele direct de la ANPA. Este important de menționat că această opțiune se aplică doar pentru anumite zone specifice.

  2. Asociații de Pescari în Scop Recreativ:
    Asociațiile de pescari legal constituite și recunoscute pot solicita permise de pescuit recreativ pentru toate celelalte categorii de habitate piscicole naturale. Aceasta se realizează prin încheierea unor contracte pe o perioadă de 10 ani cu ANPA, garantând astfel un cadru stabil pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ.

Fără Taxe și Tarife:

Un aspect important al procesului de obținere a permisului de pescuit recreativ este absența taxelor și tarifelor percepute. ANPA și asociațiile de pescari eliberează permisele fără a impune costuri suplimentare pescarilor, promovând astfel accesul echitabil la activitățile de pescuit recreativ.

În concluzie, obținerea permisului de pescuit recreativ ANPA pentru anul 2024 presupune respectarea reglementărilor specifice și colaborarea cu ANPA sau asociațiile de pescari în scop recreativ, garantând astfel practicarea responsabilă a pescuitului în habitatele piscicole naturale ale României.

Scroll to Top