Noile amenzi ce le poti lua daca incalci legea in Delta Dunarii – Partea 3

Prin adoptarea Hotararii nr. 1.194 din 29 septembrie 2022, cuantumul amenzilor in Delta Dunarii au fost actualizate astfel:

31. aruncarea in ape, imprastierea pe teren sau depozitarea in locuri neautorizate a deseurilor se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane fizice si de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice;

32. abandonarea utilajelor sau a ansamblurilor in locuri neautorizate, indiferent de proprietarul terenurilor se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane fizice si de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice;

33. poluarea apelor si a terenurilor de pe teritoriul rezervatiei prin deversarea de ape uzate sau imprastierea de deseuri rezultate din activitati economice se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane fizice si de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice;

34. folosirea pe teritoriul rezervatiei, in activitatile de agricultura, silvicultura si piscicultura, a unor produse chimice si utilaje de administrare a acestora, fara actele de reglementare emise de Administratia Rezervatiei sau cu incalcarea prevederilor acestora se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane fizice si de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice;

35. refuzul persoanelor de a se legitima, la solicitarea expresa a personalului Administratiei Rezervatiei, si de a prezenta documentele solicitate se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane fizice si de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice;

36. folosirea ambarcatiunilor motorizate care nu sunt prevazute cu sisteme de monitorizare se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoane fizice si de la 10.000 lei la 15.000 lei pentru persoane juridice;

37. introducerea speciilor de plante si animale alohtone fara autorizare;cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane fizice si de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice;

38. circulatia navelor, ambarcatiunilor cu motor, precum si a autovehiculelor in zonele strict protejate se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane fizice si de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice;

39. Abrogat.

40. practicarea sporturilor nautice pe canalele si lacurile din perimetrul rezervatiei se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoane fizice si de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice;

41. neasigurarea salubrizarii locurilor de pescuit sportiv sau a locurilor de campare se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane fizice si de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice;

42. accesul persoanelor fizice si juridice pe teritoriul rezervatiei fara acte de reglementare emise de Administratia Rezervatiei sau nerespectarea prevederilor acestora se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane fizice si de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice;

43. pescuitul cu unelte interzise conform legislatiei in vigoare se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane fizice si de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice;

44. detinerea, folosirea si comercializarea plaselor monofilament in perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, precum si in orice alta zona cu statut de rezervatie naturala, recunoscut prin lege se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane fizice si de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice.

Noile amenzi intra in vigoare incepand cu data de 03.11.2022

Scroll to Top