Noile amenzi ce le poti lua daca incalci legea in Delta Dunarii – partea 1

Prin adoptarea Hotararii nr. 1.194 din 29 septembrie 2022, cuantumul amenzilor in Delta Dunarii au fost actualizate astfel:

1. executarea lucrarilor de amenajare si constructie, de orice natura ar fi ele, fara actele de reglementare emise de Administratia Rezervatiei sau cu incalcarea conditiilor prevazute in acestea se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane fizice si de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice;

2. deteriorarea malurilor naturale sau amenajate, a terenurilor si a vegetatiei prin deplasarea unor utilaje ori prin efectuarea unor lucrarisanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane fizice si de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice;

2’1. schimbarea utilizarii terenurilor din amenajari agricole sau piscicole, cu exceptia celor prevazute la art. 10 alin. 4’1 se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 15.000 lei pentru persoane fizice si de la 20.000 lei la 30.000 lei pentru persoane juridice

2’2. nerespectarea de catre proprietarii, arendasii sau concesionarii terenurilor ocupate de amenajari agricole sau piscicole, a caror utilizare a fost schimbata, fara a avea la baza studii tehnice de specialitate, din care sa rezulte necesitatea schimbarii folosintei amenajarii agricole sau piscicole se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 15.000 lei pentru persoane fizice si de la 20.000 lei la 30.000 lei pentru persoane juridice

3. intrarea persoanelor si patrunderea mijloacelor de transport navale ori rutiere in locurile de cuibarit, distrugerea cuiburilor sau a locurilor de cuibarit, precum si recoltarea ori distrugerea oualor pasarilor salbaticese sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane fizice si de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice;

4. intrarea persoanelor si patrunderea mijloacelor de transport navale sau rutiere neautorizate in zonele strict protejate se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane fizice si de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice;

5. accesul si circulatia cu mijloace navale sau rutiere pe teritoriul rezervatiei fara actele de reglementare emise de Administratia Rezervatiei ori cu incalcarea prevederilor acestora, cu exceptia ambarcatiunilor usoare apartinand populatiei locale si rudelor de gradul I ale acesteia si folosite in scopuri personale se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoane fizice si de la 10.000 lei la 15.000 lei pentru persoane juridice;

6. nerespectarea regulilor de navigatie si circulatie pe teritoriul rezervatiei se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoane fizice si de la 10.000 lei la 15.000 lei pentru persoane juridice;

7. survolarea teritoriului rezervatiei fara actele de reglementare emise de Administratia Rezervatiei sau cu incalcarea prevederilor acestora se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoane fizice si de la 10.000 lei la 15.000 lei pentru persoane juridice;

8. debarcarea pasagerilor sau turistilor la mal natural, cu exceptia cazurilor de forta majora, care vor fi anuntate Administratiei Rezervatiei se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoane fizice si de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice;

9. camparea in afara zonelor aprobatesau in altfel de conditii decat cele autorizate, precum si nerespectarea regulilor stabilite pentru utilizarea zonelor de campare se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoane fizice si de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice;

10. fotografierea sau filmarea in scop comercial, fara actele de reglementare emise de Administratia Rezervatiei ori cu incalcarea prevederilor acestora se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoane fizice si de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice;

11. producerea, prin orice mijloace, de zgomote intense in perimetrele zonelor de cuibarit sau de adapost ale pasarilor ori ale altor animale salbatice, semnalizate in mod corespunzator se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane fizice si de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice;

12. organizarea focurilor de artificii fara actele de reglementare emise de Administratia Rezervatiei sau cu incalcarea prevederilor acestora; cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane fizice si de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice;

13. pasunatul pe terenuri ce constituie domeniul public, fara actele de reglementare emise de Administratia Rezervatiei sau cu incalcarea acestora. Actele de reglementare pot fi acordate pe o perioada de un an sau pe mai multi ani se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane fizice si de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice;

14. pasunatul in zonele strict protejate si in zonele de reconstructie ecologica;cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane fizice si de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice;

15. recoltarea sau incendierea stufului, a papurii, a fanului, a vegetatiei ierboase si a altor resturi vegetale din zonele apartinand patrimoniului natural al rezervatiei, fara actele de reglementare emise de Administratia Rezervatiei sau cu incalcarea conditiilor acestora, cu exceptia recoltarii stufului, papurii si a fanului pentru necesitatile populatiei locale se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane fizice si de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice;

Scroll to Top