Fișa de Captură în Pescuitul Recreativ: Obligații și Importanță

Pescuitul recreativ este o activitate iubită de mulți, oferind o oportunitate de relaxare în mijlocul naturii și de conectare cu mediul acvatic. Cu toate acestea, pentru a păstra echilibrul și sănătatea ecosistemelor acvatice, pescarii recreativi au o responsabilitate importantă: completarea și depunerea fișei de captură către Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură (ANPA). În acest articol, vom explora ce este fișa de captură și până când trebuie depusă, precum și importanța acesteia în conservarea resurselor piscicole.

Ce este fișa de captură?

Fișa de captură este un document esențial pentru toți posesorii de permise de pescuit recreativ emise de către ANPA, cu excepția Rezervației Biosferei „Delta Dunării”. Această fișă trebuie completată și transmisă către ANPA anual, pentru a raporta situația capturilor realizate prin pescuit recreativ în anul precedent. Este un instrument crucial pentru monitorizarea și gestionarea adecvată a resurselor piscicole ale țării.

Când trebuie depusă fișa de captură?

Fișa de captură trebuie completată și depusă către ANPA până la data de 28 februarie a anului în curs, pentru anul precedent. Cu alte cuvinte, trebuie să raportați capturile din pescuitul dvs. recreativ din anul anterior până la sfârșitul lui februarie. Aceasta este o obligație importantă pentru toți pescarii recreativi și contribuie la colectarea datelor esențiale pentru gestionarea sustenabilă a resurselor piscicole.

Cum se completează fișa de captură?

Pentru a completa fișa de captură, trebuie să vă autentificați pe platforma online a ANPA folosind adresa de e-mail și parola pe care le-ați folosit pentru a solicita permisul de pescuit. Fișa de captură conține următoarele informații esențiale:

  1. Numele și prenumele titularului permisului de pescuit.
  2. CNP-ul titularului permisului de pescuit.
  3. Data și locul partidei de pescuit.
  4. Zona de pescuit.
  5. Speciile de pești capturați.
  6. Numărul și greutatea fiecărui pește capturat.
  7. Măsurarea fiecărui pește capturat.

Este crucial să completați fișa de captură cu atenție și exactitate. În cazul în care nu respectați această cerință, ANPA are autoritatea de a anula permisul de pescuit. Iată câteva sfaturi utile pentru completarea fișei de captură:

  • Măsurați cu atenție fiecare pește capturat.
  • Cântăriți cu atenție fiecare pește capturat.
  • Completați fișa de captură imediat după ce ați încheiat partida de pescuit.

Dacă ați pescuit în mai multe zone în cadrul aceleiași partide de pescuit, trebuie să completați o fișă de captură separată pentru fiecare zonă.

Importanța Fișei de Captură

Fișa de captură este un instrument vital pentru ANPA în monitorizarea situației pescuitului recreativ în România. Aceste date ajută la evaluarea impactului pescuitului asupra resurselor piscicole și la stabilirea măsurilor de gestionare adecvată. Prin completarea și depunerea fișei de captură în timp util, fiecare pescar recreativ contribuie la conservarea resurselor piscicole ale țării și la menținerea unui echilibru sănătos în ecosistemele acvatice.

În încheiere, fișa de captură este un instrument esențial pentru pescarii recreativi și ANPA în eforturile lor de conservare a mediului și a resurselor piscicole. Respectarea acestei obligații este un act responsabil și necesar pentru a ne bucura de pescuitul recreativ în mod sustenabil și pentru a lăsa această pasiune minunată și pentru generațiile viitoare.

Scroll to Top