Bălți de pescuit în județul Gorj 2023

Balta Cocorenilor

  • Regim de pescuit: Catch & Release și Reținere
  • Taxe: 50 lei / 12 h
  • Specii: Crap, Caras, Cteno, Somn, Știucă, Roșioară
  • Suprafață: 8 hectare
  • Facilități: pontoane
  • Contact: 0753.884.444

Regulamentului Baltii Cocorenilor

Durata unei partide de pescuit este de 12 ore. Interval orar : 06:00 – 18:00. Pescuitul pe timp de noapte este acceptat numai pentru grupuri de minim 10 persoane, cu recomandare și cu o discuție telefonica prealabilă cu administratorul băltii.
Accesul pe balta se face cu autoturismele personale, pana în apropierea standului de pescuit. După descărcarea echipamentului, mașinile vor fi parcate în locul / locurile special amenajate unde vor staționa pe toată durata partidei de pescuit. Conducătorii auto își asuma întreaga responsabilitate pentru autovehiculele și bunurile din autovehicule introduse în incinta.
Pescuitul la staționar se face doar de pe mal din standurile special amenajate și de pe pontoane. Capacitatea unui ponton este de maxim doi pescari. Pe parcursul partidei de pescuit standurile nu pot fi schimbate. Pescuitul la răpitor se poate face și din barca, în cadru organizat.
Pescarul poate fi însoțit de un copil cu vârsta de pana la 7 ani, care nu va plăti taxa de agrement. Pentru ceilalți însoțitori se va plăti o taxa de agrement. Pescarul nu poate avea mai mult de doi însoțitori adulți cu plată. Însoțitorii pescarului nu au voie să participe la activitatea de pescuit. Pescarul poate primi vizitatori doar anunțând în prealabil reprezentantul societății. In cazul partidei de pescuit pe timp de noapte, primirea vizitatorilor este strict interzisa.
Se va pescui exclusiv cu monturi cu un singur cârlig și plumb pierdut (montura care sa permită eliberarea plumbului în caz de rupere a firului principal). Este strict interzis pescuitul la “bomba”, “arici”, „parașută” etc. Se poate pescui cu maxim 4 lansete sau undite. De asemenea este interzis pescuitul cu momeala vie (peștișor). Nu se va lansa pe diagonala, în cazul în care sunt afectate standurile vecine. Plantatul cu navomodelul este permis doar după achitarea taxei de plantat.
Pescarii trebuie sa fie dotați cu juvelnic propriu, minciog, saltea de primire (ultimele doua putând fi închiriate în cazul în care pescarul nu le deține) și spray dezinfectant. Este interzisa păstrarea peștelui la comun de către mai multi pescari, precum și cedarea peștelui către alți pescari. Pescarului i se poate solicita cântărirea peștelui în orice moment din timpul partidei de pescuit.
Capturile accidentale de somn, știucă, cteno sau crap care nu se încadrează intre 1-3 kg/buc se vor elibera imediat în apă în stare vie și fără a fi rănite. Orice captura se eliberează în maxim 2 minute de la capturare. Este strict interzisă retinerea exemplarelor de lin.
Orice captură mai mare de 5 kg va fi anunțată reprezentantului băltii. Neanuntarea va fi considerata o încălcare a prezentului regulament și va atrage după sine sancționarea pescarului.
Utilizarea grătarului este permisă numai în locurile special amenajate sau în grătare personale cu picioare, la o înălțime de minim 50cm de sol (în cazul în care pescarul nu deține unul, acesta poate fi închiriat). Este interzis focul direct pe sol.
Scăldatul este strict interzis! Pescuitul se practică doar de pe mal sau de pe ponton. Este interzisă intrarea în apă sub orice motiv. Accesul copiilor cu vârsta de pana la 14 ani se va face doar cu însoțitor, iar pe standul de pescuit vor purta obligatoriu vesta de salvare (acestea putând fi închiriate în cazul în care pescarul nu le deține).
Atenție la stâlpii și conductorii de electricitate! Pericol de electrocutare. Dacă o furtuna se declanșează în timpul partidei de pescuit, aceasta se va întrerupe imediat, iar lansetele / unditele vor fi așezate pe pământ, urmând ca pescarul / pescarii să se adăpostească. Este interzis accesul și intervențiile de orice fel la instalațiile electrice (prize, întrerupătoare, etc) din incintă.
Înainte de a părăsi incinta, pescarul trebuie să înapoieze bunurile închiriate și să anunțe personalul complexului pentru a putea cântări pestele din juvelnic. Este interzisă aducerea autoturismului la stand și încărcarea bagajelor fără a anunța în prealabil personalul bălții. In orice situație, pescarul va fi de acord să fie verificat atât în bagaje cât și în autoturismul personal.
Pescarii au obligația ca atât în timpul partidei de pescuit cât mai ales după încheierea acesteia, sa păstreze și să lase locul curat, fără chiștoace de țigări, coji de semințe, resturi menajere sau alte obiecte. Toate deșeurile trebuie adunate și depozitate în containerele / coșurile de gunoi puse la dispoziție pe baltă.
Este interzisa ascultarea muzicii. Se va păstra un comportament civilizat. Administratorul își rezervă dreptul de a selecta clienții.
Este obligatoriu ca în tot timpul cât vă aflați pe această proprietate să respectați regulile sociale și normele de conduită morală și este strict interzis ca prin acțiunile dumneavoastră să puneți în pericol viața sau integritatea corporală atât a dumneavoastră cât și a celor din jurul dumneavoastră.
Regulamentul se substituie unui act normativ de protecție a muncii. Pescarii și însoțitorii acestora își asumă întreaga răspundere în cazul în care, pe durata șederii, sunt implicați într-un accident/incident de orice natura. Administrația este exonerată de orice răspundere civila, administrativa și materiala pentru orice forma de accidente, incident, urmări generate de consumul de alcool, neglijenta sau neatenția pescarilor și însoțitorilor acestora.
Persoana care va fi găsită ca încalcă regulamentul complexului, va fi evacuata imediat din complex, fără a i se restitui taxa achitata și i se va elibera în apa pestele prins pana în acel moment.
Orice furt sau tentativa de furt va fi raportata organelor de politie, constituind infracțiune pedepsita de lege cu închisoare de la 1 la 5 ani, conform art.227 din Codul Penal. Cel care va fi prins ca sustrage (ascunde) peste sau bunuri care nu ii aparțin, se va face vinovat de furt, fapta penala pedepsită conform art.208 Codul Penal, administrația societății urmând sa sesizeze în cel mai scurt timp organele de urmărire penala.
Balta Cocorenilor este dotata cu camere de supraveghere, imaginile fiind arhivate și putând fi accesate ulterior. Toate standurile / pontoanele de pescuit sunt supravegheate video! Încălcarea oricărei norme prevazute în prezentul regulament conferă dreptul administrației băltii de a nu mai permite accesul autorului.

Scroll to Top